Sportpark de Wilskracht

Welkom bij

HANDBALVERENIGING DWOW

Gedragscode DWOW Handbal

algemeen

 • Respecteer de regels van het handbal
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
 • Behandel alle deelnemers binnen het handbal gelijkwaardig
 • Gebruik geen geweld bij het handballen: niet slaan, niet schelden en niet pesten
 • Zorg samen voor een eerlijke sport.

Sporters

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn
 • Respecteer al die mensen die ervoor zorgen dat jij kunt handballen, trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

Ouders & Verzorgers

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het plezier van de ouders
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, blijf dus ook positief bij verlies
 • Val een beslissing van de scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken
 • Geef blijk van uw belangstelling, positieve steun van de ouders is heel belangrijk
 • Handbal is een teamsport, stimuleer kinderen zoveel mogelijk deel te nemen aan trainingen en wedstrijden
 • Geef het goede voorbeeld, door op tijd te komen
 • Aanmoedigen langs de lijn is gewenst, tactisch coachwerk echter niet, daar hebben wij coaches voor
 • Handbal betekent in de eerste plaats plezier en dat moeten ze vooral hebben

Trainer & Coaches

 • Wij leren spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken
 • Wij delen, daar waar het mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid
 • Wij proberen te vermijden dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op
 • Wij schreeuwen nooit en maken de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen
 • Wij ontwikkelen respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander
 • Wij streven ervoor te zorgen dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren, ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap
 • Wij zien erop toe dat alle toestellen en voorzieningen voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren
 • Wij zorgen ervoor dat er goed toezicht is door gediplomeerde en/of ervaren trainers en officials, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen

Scheidsrechters

 • Pas de regels aan, aan het niveau van de spelers
 • Gebruik je gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect van eerlijk spel wordt bevorderd

Toeschouwers

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deel neemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profsporters
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn
 • Veroordeel elk gebruik van geweld
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en jury
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen