Sportpark de Wilskracht

Welkom bij

HANDBALVERENIGING DWOW

Sociale Veiligheid

Een plezierig en veilig sportklimaat bij DWOW Handbal

DWOW is een fijne, leuke club waar leden van alle leeftijden hun tijd graag doorbrengen. Dé plek waar iedereen kan (leren) handballen, plezier en ambitie hand in hand gaan en iedereen zijn steentje bijdraagt. DWOW Handbal voert actief beleid op het gebied van houding, gedrag en sociale veiligheid. Wij streven naar:

  • Onze kernwaarden: plezier, ambitieus en respectvol!
  • Een prettige sfeer binnen de club, waarin alle betrokkenen plezier beleven;
  • Een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt;
  • We werken samen, we spelen samen, we helpen elkaar. We zijn een echte teamplayer!
  • We tonen respect voor andere in woord en gebaar;
  • Wij kunnen elkaar aanspreken op gedrag, we spreken dus mét elkaar en niet over elkaar;
  • Wij staan voor plezier: plezier in trainen, spelen maar ook coachen, trainingen geven, besturen, vrijwilligerswerk en het meedoen aan andere activiteiten dan handbal!

Gedragsregels Sociale Veiligheid

Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! 

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. Klik HIER voor de gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders.